Texas BAII PLUS PRO, Máy tính tài chánh thi CFA Texas Instruments BAII PLUS PRO (MẪU CŨ-HẾT HÀNG)

  • 0 vnđ


ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG :
1. Thi chứng chỉ CFA, CFO, CEO, CAT, ACCA, GARP, FRM
2. Nhà quản lý Quỹ đầu tư 
3. Kế toán, kiểm toán, Tài chánh, Ngân hàng
4. Tài chánh Quản Trị Kinh Doanh và Thương Mại Marketing
5. Phân tích tài chánh 
6. Phân tích thống kê
7. Phân tích Thị trường chứng khoán và Chứng khoán – Cổ Phiếu 
8. Chuyên gia phân tích tài chánh tín dụng , đầu tư 
9. Các khóa học CFA
10. Sinh viên các ngành tài chánh ngân hàng
11. Các khóa học Chartered Financial Analyst (CFA) và  GARP Financial Risk Manager (FRM)
Thông số kỹ thuật:
1.Màn hình có 10 số và 10 biến nhớ 
2. Tính toán hàng Nhập – Xuất – Tồn
3. Tính tài chánh N, I/Y, PMT, PV, FV
4. Tính các khoản trả nợ dần, bắt đầu và kết thúc thanh toán 
5. Tính tập hợp các giá trị tài chánh 
6. Tính lãi đơn – lãi kép
7. Tính sự khác nhau giữa 2 giá trị tiền 
8. Chức năng thẩm định dự án Xây dựng/ bất động sản/tài chánh,…
9. Tình IRR, MIRR, NPV, NFV
10. Tính chi phí, Giá hàng bán, Thời gian và Tăng giá 
11. Tính Payback và giảm giá 
12. Chức năng chia đều kết quả tính toán
13. Tính khấu hao xác định thời gian
14. Tính chuyển đổi lãi suất
15. Chức năng quản lý dự án bất động sản
16. Tính thời gian khấu hao tài sản
17. Tính chuyển đổi lãi suất
18. Tính dòng tiền theo chu kỳ 30 năm
19. Chức năng lưu giữ 32 dòng tiền không đồng bộ với 4 vị trí tần số tự động cho mỗi dòng
20. Tính lãi suất đến hạn phải trả
21. Tính lãi hàng hóa bị tạm giữ
22. Tính lãi suất tương lai trong điều kiện thuận lợi và tổng số lượng mới
23. Phương pháp tính 30/360, Act/Act 
24. Phương pháp tính : SL, SYD, DB DBXSL,