Casio FX-CG20, Máy tính vẽ đồ thị Casio FX-CG20 chính hãng| HẾT HÀNG - không có hàng nữa

  • 0 vnđ


 

Chức năng cơ bản

Đơn vị góc, chuyển đổi đơn vị góc (Deg, Rad, Grad)

Hàm lượng giác, hàm lượng giác ngược

Hàm hyperbol, hàm hyperbol nghịch đảo

Hàm số mũ, hàm logarit

Chức năng nguồn (căn bậc hai, căn bậc ba, hình vuông, công suất, gốc rễ)

Chuyển đổi tọa độ (Pol, Rec)

Kết hợp / hoán vị ( n C r , n P r )

Factorial, Inverse, số ngẫu nhiên, Phân số

Hoạt động hợp lý

Chuyển đổi giới tính ↔ Thập phân

Tính toán ma trận

Tính toán số phức

Cơ sở- n tính toán / chuyển đổi

Liệt kê các phép tính dữ liệu

Làm tròn

Định dạng hiển thị

Chuyển đổi đơn vị (phần mềm được cài đặt sẵn)

Tính toán ký hiệu kỹ thuật

Ký hiệu kỹ thuật

Vẽ đồ thị

Đồ thị phối hợp hình chữ nhật, đồ thị tọa độ cực

Đồ thị tích hợp

Đồ thị hàm tham số, biểu đồ bất bình đẳng

Theo dõi, thu phóng (phóng to hộp, phóng to, thu nhỏ, tự động thu phóng)

Bảng và đồ thị

Biểu đồ kép (bảng và đồ thị, biểu đồ và đồ thị)

Phác thảo (đường tiếp tuyến, đường bình thường, hàm nghịch đảo)

Giải quyết (gốc, tối thiểu, tối đa, giao lộ, tích hợp)

Biểu đồ động

Biểu đồ phần hình nón

Biểu đồ đệ quy

Picture Plot (phần mềm cài sẵn)

Calculus

Dẫn xuất, dẫn xuất thứ hai, tích hợp

Tính năng Sigma

Số liệu thống kê

Phân tích thống kê một biến và hai biến dựa trên danh sách

Tính toán hồi quy thống kê

Cốt truyện thống kê (ô phân tán, xyLine, âm mưu xác suất bình thường, biểu đồ, ô mẫu)

Biểu đồ hồi quy thống kê (tuyến tính, med-med, bậc hai, khối, quartic, logarit, lũy thừa, công suất, sinusoidal, hồi quy logistic)

Tính toán thống kê nâng cao: kiểm tra (Z-test, t-test, χ2-test, F-test, ANOVA), khoảng thời gian (Z-interval, t-interval), phân phối

Biểu đồ tròn

Thanh biểu đồ

eActivity

Tạo và khám phá eActivity

Các tính năng khác

Đầu vào phương trình định dạng tự nhiên

Lịch sử tính toán

Bảng tính và cốt truyện thống kê

Trình giải phương trình số, phương trình đồng thời, phương trình đa thức

Tính toán tài chính

Lập trình

Hình học (phần mềm cài sẵn)

Menu biểu tượng, hiển thị toàn màn hình / chia màn hình

Dữ liệu cộng đồng

Bộ nhớ người dùng: 61.000 byte, Bộ nhớ lưu trữ người dùng: 16 M byte

Phần cứng

Kích thước H x W x D (mm): 20,6 x 89,5 x 188,5

Trọng lượng gần đúng (g): 230 (kể cả pin)

Nguồn điện: Bốn pin kiềm cỡ AAA hoặc bốn pin nickel-metal hydride

Tuổi thọ pin xấp xỉ (giờ): 140 (pin kiềm cỡ AAA), 85 (pin hiđrua kim loại niken) Giả sử tính toán 5 phút và 55 phút hiển thị mỗi giờ

Hiển thị ma trận chấm: 216 x 384 chấm

Khả năng hiển thị (ký tự): 21 x 8

Số hoạt động nội bộ: 15

Mức ngoặc đơn lồng nhau: 26

Truyền dữ liệu: cáp 3 chân, cáp USB

Cổng nối tiếp 3 chân

cổng USB

Thông số kỹ thuật

\"\"

Màn hình màu
\"Môn
AP / SAT / SAT Subject / PSAT / NMSQT / ACT / IBThích hợp cho các kỳ thi AP, SAT, SAT, PSAT, NMSQT, ACT và IB.
\"Số
Số chức năng: Trên 2900
\"Hiển
Hiểnthị sách giáo khoa tự nhiênHiển thị biểu thức giống như sách giáo khoa.
\"DIGIT\"
10 + 2 chữ số chữ số10 chữ số + hiển thị số mũ 2 chữ số.