Casio FX-7400G, Máy tính Vẽ đồ thị Casio FX-7400G chính hãng| HẾT HÀNG do hãng không SX nữa

  • 0 vnđ


Vẽ đồ thị: (Tọa độ Đề Các, tọa độ cực, Tham số, Bất PT, Tích phân, Thống Kê, Zoom, Phác thảo). 

Đạo hàm. 
Đồ thị và bảng.
Thống kê.
Chương trình theo Basic. 
Chuyển dữ liệu
Nắp cứng bảo vệ. 
Năng lượng : 2 Pin AAA ( 900-1500h)+ 1 pin CR 2032( 2 năm).