Casio DJ-220D, Máy tính tiền Casio DJ-220D loại 12 số Digits chính hãng

  • 398,000 vnđ


Máy này rất thuận tiện cho người làm sổ sách kế tóan nhờ vào chức năng dò tìm số liệu nhập Saisau đó sửa lại rồi tự động tính Tổng mà không phải nhập lại tòan bộ số liệu. 

Hiện số

12

Tính thuế

Bộ nhớ M+

Lấy số lẻ/làm tròn số

Phần trăm/Căn số

Sửa/Xóa phép tính sai

Phím tính tổng GT

Pin

CR-2032

Dấu cách hàng đơn vị

120 bước Kiểm tra phép tính

Số âm

Hỗ trợ năng lượng mặt trời

Phím lùi số

Kích thước

38x146x219mm

Phím 000

Trọng lượng

250g