TEXAS BAII PLUS, Máy tính tài chánh thi CFA Texas Instruments BAII PLUS (MẪU MỚI-CÒN HÀNG)

  • 1,078,000 vnđ


ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG :
1. Thi chứng chỉ CFA, CFO, CEO, CAT, ACCA, GARP, FRM
2. Nhà quản lý Quỹ đầu tư 
3. Kế toán, kiểm toán, Tài chánh, Ngân hàng
4. Tài chánh Quản Trị Kinh Doanh và Thương Mại Marketing
5. Phân tích tài chánh 
6. Phân tích thống kê
7. Phân tích Thị trường chứng khoán và Chứng khoán – Cổ Phiếu 
8. Chuyên gia phân tích tài chánh tín dụng , đầu tư 
9. Các khóa học CFA
10. Sinh viên các ngành tài chánh ngân hàng
11. Các khóa học Chartered Financial Analyst (CFA) và  GARP Financial Risk Manager (FRM)
Thông số kỹ thuật:
1.Màn hình có 10 số và 10 biến nhớ 
2. Tính toán hàng Nhập – Xuất – Tồn
3. Tính tài chánh N, I/Y, PMT, PV, FV
4. Tính các khoản trả nợ dần, bắt đầu và kết thúc thanh toán 
5. Tính tập hợp các giá trị tài chánh 
6. Tính lãi đơn – lãi kép
7. Tính sự khác nhau giữa 2 giá trị tiền 
8. Chức năng thẩm định dự án Xây dựng/ bất động sản/tài chánh,…
9. Tình IRR, MIRR, NPV, NFV
10. Tính chi phí, Giá hàng bán, Thời gian và Tăng giá 
11. Tính Payback và giảm giá 
12. Chức năng chia đều kết quả tính toán
13. Tính khấu hao xác định thời gian
14. Tính chuyển đổi lãi suất
15. Chức năng quản lý dự án bất động sản
16. Tính thời gian khấu hao tài sản
17. Tính chuyển đổi lãi suất
18. Tính dòng tiền theo chu kỳ 30 năm
19. Chức năng lưu giữ 24 dòng tiền không đồng bộ với 4 vị trí tần số tự động cho mỗi dòng
20. Tính lãi suất đến hạn phải trả
21. Tính lãi hàng hóa bị tạm giữ
22. Tính lãi suất tương lai trong điều kiện thuận lợi và tổng số lượng mới
23. Phương pháp tính 30/360, Act/Act 
24. Phương pháp tính : SL, SYD, DB DBXSL

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Các tính năng chính

Tính toán thời gian-giá trị tiền (TVM)

Lịch phân bổ

Phân tích dòng tiền, Giá trị hiện tại thuần (NPV) và Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)

Khấu hao với bốn phương pháp khác nhau

Tính toán chênh lệch, lợi nhuận và phần trăm

Tính năng chính thứ hai để tính toán các thuật ngữ nhanh

Chấp nhận bài kiểm tra

BA II Plus ™ được phê chuẩn để sử dụng cho các bài kiểm tra chuyên nghiệp sau đây:

Kỳ thi kiểm toán tài chính Chartered® *

Kỳ thi quản lý rủi ro tài chính của GARP® (FRM®) **

Kiểm tra chứng chỉ quản lý tài khoản ® ***

Tính năng nổi bật

Màn hình hiển thị 10 chữ số dễ đọc, hiển 
thị nhanh Hiển thị nhãn và giá trị biến hiện tại.

Tính toán IRR và NPV cho phân tích dòng tiền 
Lưu trữ tới 24 luồng tiền không đồng đều với tần số lên đến bốn chữ số; chỉnh sửa đầu vào để phân tích tác động của các thay đổi trong các biến.

Hàm giá trị thời gian-của-tiền 
Nhanh chóng giải quyết các tính toán cho niên kim, các khoản vay, thế chấp, cho thuê và tiết kiệm.

Lịch trình khấu hao 
Chọn từ sáu phương pháp để tính khấu hao, giá trị sổ sách và số tiền còn lại.


Chuyển đổi lãi suất Chuyển đổi giữa lãi suất hàng năm (danh nghĩa) và lãi suất hiệu quả.

Lý tưởng cho

Kế toán

Kinh tế học

Tài chính

Tiếp thị

toán học

Địa ốc

Khoa học

Số liệu thống kê

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tích hợp chức năng

Giải quyết các tính toán về thời gian-giá-tiền như tiền niên kim, thế chấp, cho thuê, tiết kiệm và hơn thế nữa

Tạo lịch phân bổ

Thực hiện phân tích dòng tiền cho tối đa 24 luồng tiền không đồng đều với tần suất lên tới bốn chữ số; tính NPV và IRR

Chọn từ hai phương pháp đếm ngày (thực tế / thực tế hoặc 30/360) để tính giá trái phiếu hoặc lãi suất đến khi đáo hạn hoặc gọi

Bốn phương pháp tính khấu hao, giá trị sổ sách và số tiền còn lại có thể khấu hao: SL, SYD, DB, DB với SL chéo

Lịch khấu hao

Giá trái phiếu và lãi suất để gọi hoặc đáo hạn

Màn hình được hiển thị hướng dẫn bạn thông qua các tính toán tài chính hiển thị biến và nhãn hiện tại

Cài đặt thanh toán BGN / END

Một phần năm

Mười ký ức người dùng

Hiển thị mười chữ số

Số liệu thống kê một và hai biến dựa trên danh sách với bốn tùy chọn hồi quy: tuyến tính, logarit, lũy thừa và công suất

Các hàm toán học bao gồm tính toán lượng giác, logarit tự nhiên và quyền hạn

 

Phần cứng

Vỏ bảo vệ chống va đập với thẻ tham chiếu nhanh bao gồm

Một pin lithium 2032 đi kèm

APD ™ (Tự động tắt nguồn) bảo toàn năng lượng

Phím cứng, mã màu

Hiển thị 1 dòng, 10 chữ số

Sản phẩm liên quan