FX570ESPLUS, Máy tính được phép mang vào phòng thi Casio FX-570ES PLUS| CÒN HÀNG

  • 397,000 vnđ


Màn hình 4 dòng, độ phân giải 31 x 96 dot.

417 chức năng.

Phím plastic rất nhạy và nẩy.

Nắp trượt bảo vệ 

Nhập liệu Thông Minh, hiển thị trực tiếp khi nhập dữ liệu.

Hiện đáp số dạng đẹp (rút gọn), có nghiệm phức.

Giải  PT và hệ PT.

Giải toán = công thức.

Số ngẫu nhiên

Tính Tích phân/Đạo hàm/Vectơ/số Phức/Ma Trận/Hệ cơ số n/Logic/Thống kê biến đôi/Hồi qui....

40 hằng số khoa học, 40 cặp đơn vị chuyển đổi, 9 biến nhớ 

Một phím chức năng cho toàn bộ menu

Pin: AAA   17,000h

Trọng lượng: 100g

Kích thước: 13.8x80x162mm