Casio FX-9750G II, Máy tính Khoa học lập trình Vẽ đồ thị Casio FX-9750G II chính hãng (Bảo hành 02 năm) | HÀNG CÓ SẲN

  • 2,600,000 vnđ


 

Các phím dẻo

Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác.

Trình chỉnh sửa dữ liệu STAT dựa trên danh sách

Xem và chỉnh sửa dữ liệu nhập ở định dạng danh sách, hiển thị các nhóm dữ liệu (dữ liệu x, dữ liệu y, tần suất) và dữ liệu làm tròn.

Phát lại nhiều lần

Nhanh chóng và dễ dàng truy xuất các biểu thức đã thực hiện trước đó để chỉnh sửa và thực hiện lại.

10 + 2 chữ số

Màn hình hiển thị 10 chữ số ở dãy số chính và 2 chữ số ở mũ.

Menu biểu tượng

Chỉ định thao tác bạn muốn thực hiện bằng cách chọn một biểu tượng hoặc nhập vào một số.

Màn hình hiển thị ma trận điểm

Màn hình có độ phân giải cao cho phép hiển thị các kí tự một cách sắc nét.

Truyền dữ liệu với máy tính cá nhân

Cho phép truyền dữ liệu với máy tính cá nhân.

Tính năng

ĐỒ HỌA MẠNH MẼ

Màn hình ma trận điểm (64 × 128 chấm)

Xác suất

Lập đồ thị bất đẳng thức

Lập đồ thị tọa độ hình chữ nhật, lập đồ thị tọa độ cực

Đồ thị tích phân

Lập đồ thị hàm tham số

Vẽ can, Thu phóng (thu phóng hộp, phóng to, thu nhỏ, thu phóng tự động)

Bảng và đồ thị

Đồ thị kép (đồ thị và bảng, đồ thị và đồ thị)

Bản phác thảo (tiếp tuyến, pháp tuyến, hàm ngược)

Giải (căn, cực tiểu, cực đại, giao điểm, tích phân)

Đồ thị động

Đồ thị tiết diện Conic

Đồ thị đệ quy

Phân tích thống kê một biến và hai biến dựa trên danh sách

Phép hồi quy thống kê

Đồ thị thống kê (biểu đồ phân tán, Đường xy, giản đồ xác suất, biểu đồ hình cột, đồ thị hộp)

Đồ thị hồi quy thống kê (hồi quy tuyến tính, trung bình, bậc hai, bậc ba, bậc bốn, lôgarit, số mũ, lũy thừa, sin, logitic)

Tính toán thống kê nâng cao: các kiểm tra (kiểm tra Z, kiểm tra t, kiểm tra chi bình phương, kiểm tra F, ANOVA), khoảng (khoảng Z, khoảng t), phân bố

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ hình cột

Hàm lũy thừa (căn bậc hai, căn bậc ba, bình phương, lũy thừa, căn thức)

GCD/LCM

Chuyển đổi tọa độ (Pol, Rec)

Tổ hợp/Hoán vị (nCr, nPr)

Giai thừa, Nghịch đảo, số ngẫu nhiên, Phân số

Phép toán logic

Phép tính ma trận

Phép tính số phức

Các biến đổi/phép tính cơ số n

Tính toán dữ liệu danh sách

Chuyển đổi theo hệ mét

Bộ giải phương trình số, hệ phương trình, phương trình đại số

Lập trình

Menu biểu tượng

Bộ nhớ người dùng: 62.000 byte

Truyền dữ liệu

Cổng USB