Casio fx-500MS NEW; Máy tính Học sinh được mang vào Phòng thi Casio Fx-500MS NEW chính hãng _Bảo hành 7 năm |HẾT HÀNG

  • 0 vnđ


- Màn hình hiển thị 2 dòng dữ liệu để đọc biểu thức và kết quả

- Cho phép xem lại các bước trước đó để chỉnh sử và thực hiện lại

- Thể hiện được 10 chữ số chỉnh và 2 số mũ của 10

- Màn hình độ phân giải cao tạo đồ thị đẹp, rõ nét

- Có bán rộng rãi tại các nhà sách lớn

Số tính năng 244 
Thông số Kỹ Thuật  
Tính năng đặc biệt  
Tính Năng  
Thông số Kỹ Thuật  
Hiển thị 10+2 
Biến nhớ 9
Logarit Không 
Bảng tính Không
Ra kết quả chứa căn Không 
Bất phương trình Không 
Số nguyên tố Không 
Tính tỉ lệ Không 
Tính Năng  
Chức năng cơ bản

- Hàm Type,Hàm Mũ, Toạ độ Đê-cac 1, toạ độ cực,Tổ hợp, chỉnh hợp, Kí hiệu kỹ thuật, Đổi độ phút giây 1, số thập phân, Phần trăm, Dấu ngoặc, Làm tròn, Phân số,Hiện lại, Phương trình, Nhập (-), Exp, p 

- Hệ đếm cơ số n Toán logic : Không 
- Chức năng CALC Chức năng SOLVE : Không 
- Giải phương trình tuyến tính Giải phương trình đa thức : Không 
- Chức năng lượng giác : Có 
- Nhập dữ liệu thống kê : Có 
- Độ lệch chuẩn trong thống kế 1 biến : Có 
- Hồi quy : Có 
- Ma trận : Không 
- Giá trị đạo hàm Tích phân : Không 
- Số phức : Không 
- Đổi đơn vị Hằng số khoa học : Không 
- Số ngẫu nhiên : Có 
- Số nguyên ngẫu nhiên : Không 
- Hiển thị nghiệm của một số phương trình bậc 2