Casio FX-500ES, Máy tính học sinh Casio FX-500ES được mang vào phòng Thi| HẾT HÀNG

  • 0 vnđ


Màn hình 4 dòng - hiển thị như sách giáo khoa, độ phân giải 31 x 96dot

253 chức năng
7 biến nhớ
Đo góc, Hàm lượng giác
Hàm Type, hàm mũ, logarit.
Tọa độ đề cac, tọa độ cực.
tổ hợp, chỉnh hợp, Thống kê.
Độ lệch chuẩn
Đổi độ phút giây ra thập phân.
toán phần trăm
Phân số
hiện lại phép tính cũ
Phương trình
Số ngẫu nhiên
Toán đại số
Pin LR-44 tuổi thọ pin 3 năm
Kích thước: 12.75 x 78 x 154.5mm, 105g
Nắp trượt bảo vệ